Naar een betere aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminkingen

05 mei 2017

Voorstelling van de nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid van de ministere van Justitie en het College van procureurs-generaal

5 mei 2017 - Brussel
Georganiseerd door het openbaar ministerie

Sinds enkele jaren wordt zowel op internationaal niveau als in België meer aandacht geschonken aan «eergerelateerd geweld» of de «eerwraak». Onder deze vormen van geweld vallen de vrouwelijke genitale verminkingen, de gedwongen huwelijken en de gedwongen wettelijke samenwoning.
De Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en tal van Belgische studies bevelen het uitstippelen van een specifiek strafrechtelijk beleid over eergerelateerd geweld aan om tot een uniforme toepassing van het strafrecht te komen, een gevoel van straffeloosheid ten aanzien van de daders te vermijden en de slachtoffers te beschermen. De specifieke aanpak van eergerelateerd geweld moet gestoeld zijn op een betere kennis van het fenomeen.
Het College van Procureurs-generaal en de minister van Justitie hebben daartoe een nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid goedgekeurd, waarvan de inhoud en de eraan gerelateerde uitdagingen zullen worden toegelicht tijdens deze studiedag.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging.