Presentaties studievoormiddag rond risicotaxatie bij partnergeweld

01 februari 2017

Op 15 december 2016 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een studievoormiddag rond risicotaxatie bij partnergeweld. Deze gemandateerde opleiding voor parketmagistraten en referentieambtenaren met betrekking tot partnergeweld was een groot succes.

De bedoeling was om nieuwe hulpmiddelen en tools voor te stellen om het risico op partnergeweld in te schatten, waaronder de eerste online risicotaxatietool met betrekking tot partnergeweld en het multidisciplinaire project dat op poten werd gezet in Antwerpen (project CO3). Er werd ook ingegaan op het profiel van de daders van partnergeweld op basis van de expertise van de vzw Praxis en op de wijzigingen die werden aangebracht in het kader van de herziening van COL4/2006.

De volgende presentaties stonden op de agenda:

Er is een samenvatting beschikbaar van het onderzoeksrapport over Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive van Charlotte Vanneste van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.