Geweld

Veel mensen krijgen ooit te maken met een vorm van geweld. Deze gewelddaden zijn een aanslag op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer en een inbreuk op de fundamentele rechten. De dramatische psychische, fysieke en sociale gevolgen van geweld zijn niet te onderschatten en vormen een groot probleem in onze maatschappij.

De strijd tegen gendergerelateerd geweld is  voor het Instituut prioritair. Het focust zich voornamelijk op de strijd tegen:

 • partnergeweld (psychologisch, fysiek, seksueel);
 • seksueel geweld;
 • eergerelateerd geweld;
 • gedwongen huwelijken;
 • genitale verminking.

Hoe strijdt het Instituut tegen gendergerelateerd geweld?

 • De problematiek in kaart brengen.
  Om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de verschillende geweldsvormen  worden bestaande statistieken verzameld en onderzoeken uitgevoerd.
 • Sensibiliseren en informeren.
  Het grote publiek of bepaalde doelgroepen worden geïnformeerd of gesensibiliseerd via folders, brochures, campagnes, websites,…
 • Knelpunten in kaart brengen en aanbevelingen formuleren.
  Het Instituut kan op eigen initiatief knelpuntennota’s rond de diverse geweldthema’s opstellen. Na overleg met experten uit het werkveld en de bevoegde administraties en op basis van eigen analyses  brengt  het Instituut de knelpunten in kaart en formuleert het aanbevelingen om deze aan te pakken.
  Het instituut coördineert ook de nationale actieplannen inzake de strijd tegen gendergerelateerd geweld.
 • De genomen initiatieven in kaart brengen en evalueren.
  De genomen initiatieven in de nationale actieplannen worden op regelmatige basis geëvalueerd. Uiteindelijk  dient deze stand van zaken van de uitgevoerde acties als basis voor een nieuw actieplan.