Databank goede praktijken

Het Instituut ondersteunt door middel van een databank met goede praktijken organisaties bij het genderbewust functioneren, en dit met het oog op het verminderen van maatschappelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, en tussen vrouwen en mannen onderling.

De gegevensbank waarover het Instituut beschikt fungeert als een bron van informatie om inzicht te verkrijgen in de goede praktijken van private, publieke en social profit organisaties die een effectief gelijkekansenbeleid hebben uitgewerkt en geïmplementeerd. Heel wat praktijken die gendergelijkheid bevorderen in organisaties, werden geïdentificeerd en gecontroleerd op hun reële toegevoegde waarde.

Dit resulteerde in een databank van meer dan 60 goede praktijken vanuit verschillende soorten organisaties uit verschillende sectoren binnen de Belgische landsgrenzen. Intenties om tot acties over te gaan, kwamen niet in aanmerking. De databank werd gecreëerd in 2006 en wordt sindsdien regelmatig geüpdatet.

Het doel van de databank is een zo divers mogelijke – maar niet exhaustieve – waaier aan initiatieven, oplossingen en programma's inzake gelijkekansenbeleid voor te stellen en te promoten. Op die manier vormen de kennis en inzichten van de geselecteerde maatregelen, initiatieven en processen een bron van inspiratie voor andere organisaties die zodoende winst kunnen halen uit de ervaringen van anderen. De geselecteerde maatregelen in deze databank betekenen een win-win voor werkgevers én werknemers: een verhoogde werktevredenheid en welzijn door een genderbalans leiden immers tot betere resultaten van organisaties.

Alle documenten in de databank zijn beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.