Uitvoering van de wet

De toepassing van de wet van 12 januari 2007 is een grootschalig project dat moet leiden tot de concrete integratie van de genderdimensie in het geheel van de Belgische federale beleidslijnen.

Deze toepassing vereist met name:

  • Het engagement van de politieke en administratieve verantwoordelijken op het hoogste federale niveau;
  • De uitbouw van een interdepartementale coördinatie;
  • De uitbouw van een coördinatie binnen de federale departementen;
  • De opstelling van naar geslacht opgesplitste statistieken en genderindicatoren;
  • De concrete integratie van de genderdimensie in de diverse fasen van het besluitvormingsproces;
  • De toepassing van gender budgeting (inclusief de integratie van gender in overheidsopdrachten en subsidies). 

De 'handleiding gender mainstreaming'

De diverse punten die kort besproken worden in de volgende rubrieken komen uitgebreid aan bod in een document dat werd opgesteld door het Instituut: Handleiding gender mainstreaming in de Belgische federale overheid.

Deze handleiding is bedoeld voor de ambtenaren van de federale diensten, de leden van de beleidscellen en de federale mandatarissen. Deze handleiding legt uit wat gender mainstreaming is en geeft tal van voorbeelden en nuttige tips om dit principe gemakkelijk in de praktijk te brengen. 

De opeenvolgende hoofdstukken van deze handleiding geven een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is gender mainstreaming? Welk doel heeft dit?
  • Hoe kan gender mainstreaming toegepast worden op politiek en administratief niveau? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Welke instrumenten moeten er uitgewerkt worden? Waar kan men externe deskundigen vinden?
  • Hoe kan gender mainstreaming toegepast worden in de diverse fases van de uitwerking van een beleid? Wat zijn de concrete instrumenten in elke fase?

De ‘checklist genderdimensie’

Gender mainstreaming of de integratie van de genderdimensie is gebaseerd op de identificatie en inachtneming van eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen in verschillende dossiers (voorstellen van regelgeving, budgettaire allocaties, subsidies …). Om de identificatie te vergemakkelijken, heeft het Instituut een ‘checklist genderdimensie’ ontwikkeld.