Werk

Tewerkstelling is een van de prioritaire actiedomeinen van het Instituut. Het beoogt een gelijke toegang tot arbeid en een gelijke behandeling van vrouwen en mannen binnen alle aspecten van het domein tewerkstelling.

Het team individuele juridische ondersteuning van het Instituut  behandelt klachten over discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap en medische of sociale transitie op het vlak van arbeidsbetrekkingen. Deze klachten gaan voornamelijk over niet-aanwerving, promotie, arbeidsomstandigheden, ongelijk loon en ontslag. Uit deze meldingen blijkt dat vrouwen nog steeds het meeste lijden onder een ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.

Het Instituut ontvangt ook steeds meer klachten over ongewenst (seksueel) gedrag op het werk. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Genderwet) bepaalt dat voor intimidatie en seksuele intimidatie op de werkvloer niet de Genderwet maar de Welzijnswet van toepassing is. Echter, voor de bescherming tegen represailles (vergeldingsacties) is de Genderwet wél van toepassing wanneer er een verband bestaat met een beschermd criterium. Deze biedt zelfs een betere bescherming dan de Welzijnswet op dat vlak.

Wetgeving