Cyberflashing

BESCHRIJVING

Cyberflashing is het ongevraagd en ongewenst verzenden van seksueel getinte foto’s of video’s via Bluetooth of Airdrop of via digitale communicatiekanalen zoals sms of instant messaging. De seksueel getinte inhoud die wordt doorgestuurd bij cyberflashing kan zowel (extreme) pornografie omvatten als naaktbeelden van de afzender zelf. Een veelvoorkomend voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde ‘dickpics’, foto’s van het (geheel of gedeeltelijk) ontbloot mannelijk geslachtsdeel. Ondanks wat de naam doet uitschijnen, zijn situaties van cyberflashing vaak niet eenmalig of kortstondig. Het gaat veelal over persoonlijke confrontaties waarbij personen gedurende lange tijd frequent bestookt worden met ongewenste seksueel getinte beelden waarbij ze geen controle hebben over het al dan niet ontvangen of bekijken van de toegestuurde beelden.

Cyberflashing via Bluetooth of Airdrop-technologie is een relatief recent fenomeen. Hierbij worden ongewenste seksueel getinte beelden verstuurd op vaak drukke openbare plaatsen zoals het openbaar vervoer. Wat eigen is aan cyberflashing aan de hand van Bluetooth of Airdrop, is dat er sprake moet zijn van een zekere nabijheid om de beelden te kunnen versturen. Daarnaast kan er gekozen worden om beelden te versturen naar alle toestellen binnen die bepaalde perimeter, of kan heel doelbewust naar een bepaalde persoon gestuurd worden. Personen die omringd zijn door een grote groep mensen en die een niet-consensuele seksueel getinte afbeelding ontvangen via Bluetooth of Airdrop geven aan vaak bang te zijn omdat ze niet weten wie de afzender is. Wanneer dit gebeurt in een ruimte waarbij afzender en ontvanger praktisch alleen zijn, geven getroffenen aan zich erg geïntimideerd te voelen.

Iemand die ongewenste seksueel getinte foto’s of video’s ontvangt, kan een klacht indienen bij de politie.

Onderzoek

Cyberflashing kan dus heel wat verschillende vormen van seksueel getinte beelden omvatten. In onderzoek wordt er echter voornamelijk aandacht besteed aan één bepaalde vorm van cyberflashing, namelijk het ongewenst versturen van dickpics.

In een recent onderzoek van het Instituut gaf 15% van de vrouwen aan al eens een ongewenste foto ontvangen te hebben waarop de afzender naakt stond afgebeeld. Bij mannen was dit 7%. Vrouwen maken dit dus tweemaal vaker mee dan mannen.

Een ander onderzoek in opdracht van de staatsecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit afgenomen bij jongeren van 15 tot 25 jaar laat duidelijk zien dat meisjes en vrouwen vaker ongewenste dickpics toegestuurd krijgen dan jongens en mannen. Zo kreeg ongeveer één derde van de meisjes uit het onderzoek al eens een ongewenste dickpic toegestuurd. In totaal heeft 1 op de 5 jongeren (zowel meisjes als jongens) al eens een ongewenste dickpic ontvangen.

Het onderzoek peilt niet alleen naar prevalentie, maar ook naar de motieven van personen die ongewenste dickpics verzenden. De voornaamste redenen waren de intentie om de ontvanger seksueel op te winden, om te flirten of in de hoop dat de ontvanger intieme beelden van zichzelf zou terugsturen. Daarnaast gaven sommige respondenten ook aan dit als een grap te beschouwen. Opmerkelijk is dat 23% echter aangaf al eens ongewenste dickpic te hebben verzonden om de ontvanger te intimideren of pesten.

Herkenbaar?

Ook al eens te maken gehad met een vorm van cyberflashing of ken je iemand die dit al eens heeft meegemaakt? Ontvang informatie en ondersteuning als slachtoffer of als getuige of steunfiguur.