Jobs

Vacature Digital Workplace Analyst (m/v/x)

Het Instituut is op zoek naar een Digital Workplace Analyst (m/v/x) van niveau A. Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Katrien Mondt. Solliciteren kan tot 10 juli.

Solliciteren

Omwille van de aanwervingsprocedures die wij moeten volgen, heeft het geen zin om spontaan te solliciteren.

Als federale overheidsinstelling dienen wij te werken via Selor, het orgaan bevoegd voor de aanwervingen voor het Belgisch federaal openbaar ambt. Van zodra het Instituut beschikt over een toelating om over te gaan tot een aanwerving, dient het daartoe een aanvraag in bij Selor, dat dan instaat voor de verdere selectieprocedure (van de publicatie van de vacature tot het opstellen van een lijst van  laureaten). Meer informatie over de selecties vindt u op de website van Selor.

Stages

Het Instituut bekijkt de stage-aanvragen geval per geval. Deze stages vinden steeds plaats in het kader van een studie en zijn onbetaald. Een stageovereenkomst tussen het Instituut, de onderwijsinstelling en de stagiair is verplicht. De onderwijsinstelling dient een verzekering af te sluiten en het bewijs hiervan voor te leggen aan het Instituut.

In principe aanvaarden we enkel aanvragen voor stages met een zekere duur (ten minste 1 maand) en minstens in het kader van hogere studies.

De stage-aanvragen bevatten een motivatiebrief, met vermelding van de stageperiode en de verwachtingen van de stagiair en een curriculum vitae. We geven de voorkeur aan e-mail, maar aanvragen kunnen ook per post worden verzonden naar het volgende adres:

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ter attentie van de personeelsdienst
Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
E-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
Met als onderwerp: P&O - Stage - 'uw naam'

Studentenjobs tijdens de zomervakantie

Momenteel biedt het Instituut geen studentenjobs aan.

Indien we in de toekomst opnieuw een beroep zouden doen op studenten zal dit gemeld worden in deze rubriek. Het heeft dus geen zin om ons hiervoor te contacteren.

Wij danken u voor uw begrip.