Milieubeleid

Van bij zijn oprichting is het Instituut er zich van bewust dat de activiteiten van elke overheidsinstelling een impact hebben op het milieu. Het probeert deze impact voortdurend te verbeteren door vervuiling en overconsumptie te voorkomen.  

Daartoe waakt het Instituut over de aanschaf van duurzame producten met een FSC-, PEFC-label enz. Zijn publicaties worden gedrukt op gerecycleerd of duurzaam papier en met plantaardige inkten. Het zet de dienstverleners waarmee het werkt aan om milieuvriendelijke principes te hanteren.

Het Instituut sensibiliseert ook zijn personeelsleden, bijvoorbeeld via de dag van de duurzame ontwikkeling.

Enkele concrete voorbeelden:

  • beperken van het energieverbruik voor de verlichting (het licht uitschakelen bij het verlaten van een vergaderzaal of een bureau, 's avonds de computer en het scherm uitschakelen);
  • het papierverbruik beperken door recto-verso af te drukken en enkel als het nodig is;
  • afval sorteren (vuilbakken voor PMD, glas, inktpatronen, batterijen, …);
  • hergebruik van bureaumateriaal;
  • de bevoegde dienst op de hoogte brengen bij waterlekken en een te hoge temperatuur;
  • printers delen met meerdere collega’s;