Links

De links in deze rubriek kunnen worden ondergebracht in drie categorieën:

Onder databanken vindt u informatie over de databank genderstudies en de databank goede praktijken ondernemingen.

Onder instellingen vindt u links naar Belgische en internationale instellingen die zich bezig houden met gelijke kansen.

Onder instrumenten vindt u verwijzingen naar de sites loonwijzer en equal pay day.

Onder organisaties vindt u vooral links naar vrouwenorganisaties en organisaties die werken rond gelijke kansen, en dit op verschillende bevoegdheidsniveaus.