Stand van zaken in België

Een goede manier vinden om het werk en de privésfeer te combineren blijft voor heel wat mensen een uitdaging. Tweemaal meer vrouwen dan mannen met jonge kinderen passen de werksituatie aan om de combinatie draaglijker te maken. Dikwijls gaat het om minder uren gaan werken. Het Instituut bracht in 2020 een factsheet uit over het thema.

Deeltijds werk

In België werkt 42,7% van de werkneemsters deeltijds, tegenover slechts 12,6% van de werknemers.

Niet alleen hebben deeltijdwerkers een lager loon en een lager pensioen, ze maken ook minder kans op promoties en opleidingen. Over een carrière kan de achterstand aanzienlijk oplopen.

In het loonkloofrapport van 2021 wordt de impact en de achtergrond van deeltijds werk onderzocht. 

De verloven

Naast de moederschapsrust en het geboorteverlof  werden nog verschillende verloftypes ingevoerd, waaronder het ouderschapsverlof, het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Deze niet-gewerkte periodes worden grotendeels gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de berekening van werkloosheid en pensioen. Zoals verwacht zijn vrouwen hierbij oververtegenwoordigd (66% van de begunstigden). Niettemin neemt het aandeel van de mannen in het ouderschap gestaag toe; van 15% in 2004 naar 29% in 2012 en 32% in 2017, zoals blijkt uit een studie van het Instituut.

Vaders vragen steeds meer om tijd te kunnen doorbrengen met hun kind(eren). 

DE OPVANG VAN KINDEREN EN AFHANKELIJKE PERSONEN

Tot slot is de toegang tot opvangvoorzieningen voor jonge kinderen en hulpbehoevenden ongetwijfeld de belangrijkste factor die van invloed is op de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hoewel België de Europese doelstellingen inzake de opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 6 jaar heeft bereikt, blijft het investeren in kwalitatieve en betaalbare opvang een grote uitdaging.

WETGEVING

De volledige reglementering van moederschaps- en vaderschapsverlof, adoptieverlof, verlof om dwingende redenen, tijdskrediet of loopbaanonderbreking is terug te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en in de brochure Wegwijs in werk en ouderschap.