Transgender

In 2009 publiceerde het Instituut een grootschalig onderzoek naar de discriminatie en ongelijkheden waarmee transgender personen in België worden geconfronteerd. Die pioniersstudie was het vertrekpunt voor heel wat maatregelen, initiatieven en aanbevelingen rond de rechtssituatie van transgender personen. Op tien jaar tijd is er heel wat veranderd, maar hoe transgender personen de huidige juridische en sociale situatie in België ervaren, blijft de vraag. Dit was dan ook de aanleiding van het onderzoek Leven als transgender in België - Tien jaar later. Het Instituut publiceerde de resultaten van dit onderzoek in december 2018. 

Samen met het Rijksregister stelt het Instituut jaarlijks ook statistieken op van het aantal transgender personen die in België een wijziging van de officiële geslachtsvermelding aanvragen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar geboortegeslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio.

In het Beyond the box-onderzoek werden behalve seksisme ook transfobie en holebifobie gemeten.

Enkele resultaten:

  • Transfobie komt net als seksistische opvattingen veel vaker voor bij mensen die een strikt onderscheid maken tussen vrouwen en mannen, of die geen voorstander zijn van maatschappelijke gelijkheid.
  • Opleidingsniveau speelt nauwelijks een rol in transfobe houdingen.