Directie

Michel Pasteel, directeur, en Liesbet Stevens, adjunct-directeur, vormen samen de directie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ze staan in voor het dagelijks beheer van het Instituut, geven leiding aan het personeel, organiseren de werking van de dienst en brengen verslag uit aan de Raad van Bestuur. 

Als licentiaat in de criminologie en in de rechten is Michel Pasteel altijd gevoelig geweest voor gelijke kansen en de strijd tegen discriminaties.
Als advocaat aan de balie van Brussel tot 2000 kon hij zich ontplooien in verschillende activiteiten: spreker bij colloquia, lid van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, adviseur op het kabinet van de vice-eersteminister, van de minister van Werk en Gelijke Kansen van 1999 tot 2003, daarna tot 2006 van de vice-eersteminister en minister van Justitie, waar hij belast was met gendergerelateerde kwesties in het kader van Justitie.
Sinds 2006 is hij directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Van 2009 tot 2013 was hij bovendien ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van het Europees Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, waar hij België vertegenwoordigde.

Liesbet Stevens zet zich al haar hele loopbaan in voor een gelijkwaardige samenleving en de bescherming van kwetsbare personen.
In 1993 behaalde ze aan de KU Leuven een baccalaureaat in de filosofie en in 2002 promoveerde ze tot doctor in de rechten. In haar publicaties legde ze zich voornamelijk toe op het strafrechtelijk kader met betrekking tot de integriteit van personen. Sinds 2002 doceert ze het vak ‘seksueel strafrecht’.
Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Sinds september 2014 is ze aan de slag als adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.