Projectoproep ‘Brood en rozen’

In het kader van het Belgisch relanceplan gefinancierd door de Europese Unie en op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, heeft het Instituut het genoegen u mee te delen dat de projectoproep ‘Brood en Rozen’ wordt gelanceerd.

Het doel is om de duurzame inclusie en het duurzaam aan de slag houden van vrouwen in kwetsbare situaties te bevorderen, als werkneemsters of zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt.

De projectoproep zal projecten ondersteunen die bijdragen tot:

  • Het oriënteren en heroriënteren van vrouwen in kwetsbare situaties op de arbeidsmarkt naar duurzaam werk.
  • Het verminderen van belemmeringen voor tewerkstelling die de situatie van vrouwen in loondienst of als zelfstandige kwetsbaarder maken.
  • De ontwikkeling van een beroepsactiviteit waardoor vrouwen in kwetsbare situaties toegang krijgen tot duurzaam betaald werk of hun beroepssituatie kunnen bestendigen.
  • Actie ondernemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden om kwaliteitsvol werk te garanderen.

Elk geselecteerd project kan worden gefinancierd voor een bedrag tussen 30 000 en 100 000 euro (maximaal 100 000 euro per organisatie) en kan uitgevoerd worden tussen 01/03/2023 en 30/06/2024.

De aanvraagdossiers moeten ten laatste op 04/11/2022 om 23u59 per e-mail worden verzonden naar projecten@igvm.belgie.be.

Hieronder vindt u de volgende documenten: