Onderzoek

Onderzoek over gender, de gelijkheid van vrouwen en mannen en gelijke kansen is een specifieke opdracht van het Instituut. Het onderzoeksbeleid is gericht op de ontwikkeling van deskundigheid met het oog op toekomstige acties. Dankzij dit onderzoek kan het Instituut zijn andere opdrachten verwezenlijken, zoals gender mainstreaming, het behandelen van klachten, de strijd tegen geweld, en het formuleren van aanbevelingen.

Genderonderzoek naar strategische en actuele thema’s draagt bij tot de identificatie van concrete actielijnen, de evaluatie van de ondernomen acties en de verbetering van de voorstellen aan de betrokken actoren.

Het Instituut voert onderzoek naar een breed aantal thema’s, maar heeft zes prioritaire onderzoeksdomeinen:

  • Geweld
  • Arbeid
  • Besluitvorming
  • Gender mainstreaming
  • Seksisme
  • Transgender
De resultaten van onderzoeksprojecten worden verspreid door middel van publicaties en onderzoeksrapporten, seminaries en studiedagen.