Arbeid

Wist je dat …

  • De werkzaamheidsgraad van vrouwen de laatste 20 jaar met 10 procentpunten is toegenomen, van 51,5% in 2000 tot 61,0% in 2020? 
  • De werkzaamheidsgraad van mannen de laatste jaren terug toeneemt, maar nog niet op hetzelfde niveau als 2000 ligt, namelijk 68,2% in 2020 tegenover 69,5% in 2000?
  • Een vrouw gemiddeld 9,2% minder per uur verdient dan een man?
  • 42,7% van de werkneemsters deeltijds werkt, terwijl dit bij mannen 12,6% is?
  • 33% van de ouderschapsverloven door mannen wordt opgenomen?
  • De loonkloof toeneemt naarmate vrouwen en mannen meer kinderen hebben? 

Ondanks de lange weg die al werd afgelegd, ondervinden vrouwen nog steeds meer belemmeringen op de arbeidsmarkt dan mannen. Deze ongelijkheden zijn nadelig voor vrouwen, maar ook voor de werkgever, die er alle belang bij heeft om de meest geschikte (M/V/X) kandidaat te vinden. Studies tonen immers aan dat ondernemingen waarin vrouwen deel uitmaken van het topmanagement betere resultaten halen dan ondernemingen waarin enkel mannen de beslissingen nemen. Vandaag de dag is gelijkheid op de arbeidsmarkt niet enkel een ethische waarde, maar ook een niet te onderschatten winstfactor, voor de onderneming, voor de mensen die er werken en voor de samenleving in zijn geheel.

Een goede combinatie van werk en privéleven en een gendergevoelig personeelsbeleid blijven ook in de 21e eeuw een uitdaging.

Meer cijfers: