Arbeid

Wist je dat…

  • De werkzaamheidsgraad van vrouwen de laatste 20 jaar met 12% gestegen is, van 49,2% in 1995 naar 61,3 % in 2013?
  • De werkzaamheidsgraad van mannen dan weer relatief stabiel is: 73% in 1995 en 72,3% in 2013?
  • Een vrouw gemiddeld 10% minder per uur verdient dan haar mannelijke evenknie?
  • Hoe groter de concentratie van vrouwen in een bepaalde beroepscategorie hoe lager de lonen van de werkenden in die categorie zijn?
  • Bijna de helft van de werkneemsters (45%) deeltijds werkt, terwijl dit bij mannen minder dan 1 op 10 is?
  • Bijna 75% van de ouderschapsverloven door vrouwen wordt opgenomen?
  • Vrouwen met kinderen een lagere werkzaamheidsgraad hebben dan vrouwen zonder kinderen, terwijl dit bij mannen andersom is?

Ondanks de lange weg die al afgelegd is, ondervinden vrouwen nog steeds meer belemmeringen dan mannen op de arbeidsmarkt. Deze ongelijkheden zijn nadelig voor vrouwen, maar ook voor de werkgever, die er alle belang bij heeft om de meest geschikte (m/v) kandidaat te vinden. Studies tonen immers aan dat ondernemingen waarin vrouwen deel uitmaken van het topmanagement betere resultaten halen dan ondernemingen waar enkel mannen de beslissingen nemen. Vandaag de dag is gelijkheid op de arbeidsmarkt niet enkel een ethische waarde, maar voor een onderneming is het ook een niet te onderschatten winstfactor.

Het is niet zo eenvoudig om te zorgen voor een goede combinatie van werk en privéleven en een gendergevoelig personeelsbeleid.