Campagne Ouderschapsverlof zoekt vaders

Mijn kinderen zijn volwassenen, maar waar was ik al die tijd?

Wist je dat het slechts 70 jaar geleden is dat vrouwen, net als mannen, ook stemrecht kregen? Of dat vrouwen pas sinds 1976 zelf een zichtrekening mogen openen?

Zo erg lang geleden is dit niet. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen die vandaag bestaat, vinden we vanzelfsprekend. Maar dat is het allerminst. Vraag het maar aan je (groot)ouders. Zij hebben wellicht nog meer verhalen waaruit de ongelijkheid blijkt tussen mannen en vrouwen.  

Neem bijvoorbeeld het ouderschapsverlof. In 1999 waren het bijna alleen vrouwen die dit verlof opnamen. Vandaag zijn dit al 3 op 10 mannen. Gelukkig maar.

Met deze campagne willen we nog meer mannen doen nadenken om ouderschapsverlof op te nemen. Er zijn alleen maar voordelen. Zeker voor vaders. Want hoe vaak gebeurt het dat zij, zoveel jaar later, tot de vaststelling komen: “mijn kinderen zijn volwassenen, maar waar was ik al die tijd?”

Gedeeld ouderschapsverlof zorgt ook voor een betere taakverdeling in het huishouden en de zorg. En als ook vaders ouderschapsverlof opnemen, dan hoeft niemand nog een pauze in te lassen in zijn of haar carrière.

Het ouderschapsverlof kan je trouwens in verschillende vormen opnemen; 1 dag in de week, halftijds of voltijds.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof en hoe je dit kan aanvragen?

Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of naar de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen  om de meest recente informatie te raadplegen!


Deze campagne kwam tot stand met financiële steun van de staatssecretaris van Gelijke Kansen en middels een samenwerking met VBO, Amazone en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Met dank aan PXL Hogeschool Hasselt voor de creatieve bijdrage aan deze campagne.