Berekening

Hoe kan ik de loonkloof in mijn bedrijf berekenen?

De loonkloof kan voor bepaalde delen van de arbeidsmarkt berekend worden, zoals sectoren, of beroepscategorieën, en in principe ook voor bedrijven. In middelgrote en grote ondernemingen is het zinvol om die oefening te maken. In ondernemingen met minder dan vijftig werknemers zou het resultaat te sterk beïnvloed worden door één enkele werknemer die vertrekt, of nieuw toekomt, wat de resultaten onbetrouwbaar maakt. In die gevallen is het beter om de gendergelijkheid kwalitatief te bestuderen.

Concrete hulpmiddelen

De gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de loonkloof zijn niet complex, maar ze zijn ook niet vrij beschikbaar. De loonkloof in een bedrijf wordt dus best berekend door de personeelsdienst, of in samenwerking ermee.
Het Instituut heeft een hulpmiddel (+ uitleg) uitgewerkt voor de statistische berekening van de loonkloof in ondernemingen met meer dan 50 werknemers.

Indien u binnen uw onderneming belang hecht aan de genderdimensie en de maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen wil wegwerken, kan u ook de databank van goede praktijken in ondernemingen raadplegen die door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd ontwikkeld.