Beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame in België

In de studie ‘Beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame in België’ werd, aan de hand van een opiniepeiling bij enerzijds vrouwen- en mannenorganisaties en anderzijds reclamemakers en marketeers, nagegaan waar beide groepen de grens ligt wat betreft vrouw- en man(on)vriendelijke reclame. Verder werd de werking van de bestaande regelingsorganen met betrekking tot beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame onderzocht met het oog op het optimaliseren van de doeltreffendheid ervan.