Behandeling van de zaak met gesloten deuren bij seksuele misdrijven

Gelet op de rol en expertise in de strijd tegen seksueel geweld, werd het Instituut door de Commissie voor Justitie uitgenodigd om een advies uit te brengen met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de behandeling van de zaak met gesloten deuren bij seksuele misdrijven, nr. 1148 (+ advies van de Raad van State en amendement), samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de openbaarheid van de zitting bij de behandeling van strafzaken voor het vonnisgerecht, nr. 1054. Dit advies bespreekt het standpunt van het Instituut over deze wetsvoorstellen.