De aanpak van seksueel geweld

Deze knelpunten en aanbevelingen werden tot stand gebracht op basis van overleg binnen een expertengroep met onder meer actoren uit de hulpverlening, dadertherapie, politie, DNA-analyse, justitie, vrouwenorganisaties en NGO’s maar ook met advocaten, provinciale coördinatoren, onderzoekers en personen uit de medische wereld. Verder werden de aanbevelingen ook besproken met de verschillende departementen van binnenlandse zaken, justitie en volksgezondheid.