De bescherming van Oekraïense vluchtelingen tegen seksueel geweld

Op 8 maart 2022 publiceerde het Instituut, samen met andere mensenrechtenorganisaties, een opiniestuk over de specifieke kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen voor (seksueel) geweld. Bijkomend schreef het Instituut een advies over de noodzaak van specifieke projecten voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen tegen seksueel geweld. In bijzonderheid werd het belang benadrukt om specifieke, laagdrempelige en cultuursensitieve initiatieven te nemen om (potentiële) slachtoffers de mogelijkheid te bieden op een veilige manier te kunnen praten over een mogelijke geweldsproblematiek. In samenwerking met verschillende migrantenorganisaties werd daarvoor een specifieke procedure terzake uitgewerkt.