De terugbetaling van het vaccin ter voorkoming van het humaan papillomavirus

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bestaande onderscheid tussen vrouwen en mannen wat betreft de terugbetalingsregeling inzake het vaccin ter voorkoming van chronische infectie met het humaan papillomavirus (hierna: ‘HPV’). Op dit moment zijn de vaccins Cervarix ® (GSK), Cervarix ® (PI-Pharma) en Gardasil 9 ® (MSD) beschikbaar.