De verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek

Het Instituut is bevoegd om gerechtelijke stappen te ondernemen om een verwerpelijke drijfveer die gebaseerd is op het criterium  geslacht of geslachtsverandering te laten erkennen. Het Instituut kan evenwel slechts tussenbeide komen in gevallen waarin deze verzwarende omstandigheden door de wet zijn voorzien. Sinds een wetswijziging van 14 januari 2013 is dit echter niet langer het geval voor moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging. Hierdoor wordt de opdracht van het Instituut ingeperkt, aangezien het in deze omstandigheden niet meer kan tussenkomen om een verwerpelijke drijfveer te laten erkennen.

Het Instituut heeft daarom aanbevolen dat de minister van Justitie en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het Strafwetboek corrigeren om de wetgeving coherenter te maken. Concreet pleit het Instituut ervoor om alle overtredingen te bestraffen die door verzwarende omstandigheden door de wet beschermde maatschappelijke of morele waarden schenden, en om het Instituut toe te staan om tussen te komen in geval van verwerpelijke drijfveren op grond van geslacht, geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie.