De wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte

Deze aanbeveling gaat over de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (hierna: Seksismewet).

Na acht jaar van bestaan van de Seksismewet biedt de analyse van de praktijk elementen waarmee rekening moet worden gehouden om de doelstelling van bescherming van slachtoffers van seksistisch gedrag en gelijkheid van vrouwen en mannen beter te verwezenlijken.