De wijziging van de reglementering aangaande de jaarlijkse vakantie

Het Instituut ontving een verzoek om advies betreffende een vraag geformuleerd door de sociale partners aan de Nationale Arbeidsraad.

In de Nationale Arbeidsraad bespreken de sociale partners momenteel een wijziging van de regeling aangaande de jaarlijkse vakantie teneinde werkneemsters die hun jaarlijkse vakantie niet hebben kunnen opnemen tijdens het referentiejaar wegens ziekte of zwangerschapsverlof in staat te stellen om deze vakantie op een latere datum op te nemen.

De sociale partners vragen zich af of van het werk verwijderde werkneemsters op dezelfde manier moeten worden behandeld als werkneemsters in moederschapsverlof.

Het Instituut heeft een advies uitgebracht over deze vraag van de sociale partners, binnen het Europese en nationale rechtskader.