Discriminatie omwille van het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof

Deze aanbeveling van oktober 2018 heeft betrekking op de rechtsbescherming van werknemers die hun recht op ouderschapsverlof willen benutten.

Elke werknemer heeft het recht om voor een door de wet bepaalde periode haar of zijn arbeidsovereenkomst deeltijds of voltijds te schorsen om voor een kind te zorgen.

Deze Richtlijn heeft als doelstelling om de combinatie van werk, prive- en gezinsleven voor werkende ouders te verbeteren, alsook de gelijkheid van mannen en vrouwen wat kansen op de arbeidsmarkt en behandeling op het werk betreft te bevorderen.