Diverse wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof aangaande de doeltreffendheid en de efficiëntie van de wet

De Commissie sociale zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over drie wetsontwerpen tot wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (55-0028, 55-0052 en 55-0178).

De loonkloof is een algemene indicator van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt. Hij wordt berekend op basis van het verschil in gemiddelde brutolonen van vrouwen en mannen.