Elektronisch toezicht bij daders van intrafamiliaal geweld

Door het invoeren van een aantal veranderingen, opgenomen in de Ministeriële omzendbrief van 17 juli 2013, zorgt het elektronisch toezicht ervoor dat ook alle gevangenisstraffen tussen 6 maanden en 3 jaar opnieuw uitgevoerd kunnen worden. Om het proces van toekenning van elektronisch toezicht vlotter te laten verlopen, werden er een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen er echter ook voor dat er zich een aantal problemen in de praktijk voordoen wanneer daders van intrafamiliaal geweld momenteel onder elektronisch toezicht geplaatst worden.