Geheimhouden van adresgegevens van slachtoffers gendergerelateerd geweld

In het kader van, onder meer, een dagvaarding, gerechtelijke procedure of voogdijregeling kan een ex-partner of verdachte van gendergerelateerd geweld, in kennis worden gebracht van het (nieuwe) adres van het slachtoffer. Dit kan leiden tot bezorgdheden over de veiligheid van het slachtoffer en diens kinderen.

Het Instituut ontving al verschillende meldingen van bezorgde burgers die leefden in angst dat ze thuis of op hun werk zouden worden opgewacht of achtervolgd. Het is belangrijk om hen veiligheid te kunnen bieden. Het geheimhouden van de adresgegevens biedt daartoe een mogelijkheid. Het is een belangrijk element in de strijd tegen femicide.

In samenwerking met stakeholders bij politie en parket, werden verschillende juridische mogelijkheden onderzocht om de adresgegevens op officiële documenten geheim te houden in het kader van een strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure. De aanbeveling licht daarnaast enkele good practices uit het buitenland toe. Op basis van de juridische mogelijkheden en good practices, worden enkele heel concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd.

De aanbeveling werd bezorgd aan de bevoegde ministers.