Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De minister van Werk, de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen hebben aan het Instituut gevraagd om een advies uit te brengen over het voorontwerp van wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, het koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers.