Het gebruik van sanitaire en hygiënische voorzieningen door transgender personen op het werk

Het Instituut ontving een verzoek om advies van de diversiteitsmanager van de GOB met betrekking tot het gebruik van gescheiden sanitaire voorzieningen - in de kantoren van de GOB.

Dit verzoek om advies, evenals verschillende meldingen in de loop der tijd, illustreren de nood aan transinclusieve oplossingen i.v.m. toegang tot sanitaire en hygiënische voorzieningen op de werkvloer en aan verduidelijking over de verplichtingen hieromtrent als werkgever. Dit advies gaat daarom verder in op de wettelijke verplichtingen van een werkgever i.v.m. de toegang tot sanitaire en hygiënische voorzieningen van transgender personen, en op de manieren om hier als werkgever mee om te gaan zodat een respectvolle behandeling van alle personeelsleden gegarandeerd wordt.