Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld

België is één van de meest vooruitstrevende landen op het gebied van gelijke kansen en gelijke behandeling van individuen. Onze samenleving is de afgelopen jaren, op institutioneel niveau sterk geëvolueerd wat betreft de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT’s), via onder meer de juridische toegang tot het huwelijk en adoptie.
Er moet echter nog heel wat werk verzet worden om deze juridische ontwikkelingen te vertalen naar een echte gelijkwaardige samenleving voor iedereen. Want zelfs vandaag de dag weegt op seksuele oriëntatie en genderidentiteit nog een groot taboe.

Op basis van bestaand academisch onderzoek, goede praktijkvoorbeelden, beleidsmaatregelen van overheden op verschillende niveaus en input van het middenveld, werd een plan opgesteld ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van homofobe en transfobe agressie vanwege de werkelijke of gepercipieerde seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie van een persoon in alle aspecten en alle fasen van diens leven. In dit interfederale plan willen we de krachten bundelen waar nodig en mogelijk. Want een afgestemd beleid is een efficiënt beleid.