Interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie

Verschillende overheden hebben samengewerkt aan een reeks maatregelen om discriminaties op een structurele en gecoördineerde manier tegen te gaan.

Op basis van bestaand academisch onderzoek, goede praktijkvoorbeelden, beleidsmaatregelen van overheden op verschillende niveaus en input van het middenveld, ondersteunt dit interfederaal plan de volgende doelstellingen:
- het wegwerken van structureel discriminerende situaties via de aanpassing van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van genderidentiteit, relatie- en gezinsvorming, huisvesting, LGBT-rechten in het buitenland, asiel en migratie, LGBT-gerelateerd onderzoek en de behandeling van klachten.
- het bestrijden van stereotypen en verbreden van normen via onderwijs en jeugd, op de werkvloer, in de ruimere samenleving (via cultuur, sport, enz.) en in de gezondheids- en welzijssector.