Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 7 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 7 van 7 resultaten

Het Instituut werd door de Commissie voor Justitie uitgenodigd om een advies uit te brengen met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de behandeling van de zaak met gesloten deuren bij seksuele misdrijven, nr. 1148, samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de openbaarheid van de zitting bij de behandeling van strafzaken voor het vonnisgerecht, nr. 1054. 

Deze knelpunten en aanbevelingen werden tot stand gebracht op basis van overleg binnen een expertengroep met onder meer actoren uit de hulpverlening, dadertherapie, politie, DNA-analyse, justitie, vrouwenorganisaties en NGO’s maar ook met advocaten, provinciale coördinatoren, onderzoekers en personen uit de medische wereld.

In het ontwerp van het NAP gendergerelateerd geweld 2015-2019 zijn meer dan 20 concrete voorstellen geformuleerd met betrekking tot de strijd tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken.

Om de opsporing en afhandeling van gedwongen huwelijken te verbeteren, heeft het Instituut in 2019 een 'meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand' ontwikkeld.

Door het invoeren van een aantal veranderingen, opgenomen in de Ministeriële omzendbrief van 17 juli 2013, zorgt het elektronisch toezicht ervoor dat ook alle gevangenisstraffen tussen 6 maanden en 3 jaar opnieuw uitgevoerd kunnen worden.

Het Instituut werkte een advies uit op basis van een onderzoek van de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie (2016) en een wetenschappelijke update van dit onderzoek door het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (2021).

De centrale doelstelling van dit onderzoek was het blootleggen van de diverse factoren en psychosociale en culturele processen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd geweld, en voorstellen te doen die het beleid en de aanpak met betrekking tot eergerelateerd geweld in België kunnen verbeteren.

1 - 7 van 7 resultaten