Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 4 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 4 van 4 resultaten

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om de begrippen genderidentiteit en genderexpressie te integreren in al zijn ordonnanties die verband houden met gelijkheid en non-discriminatie.

Op basis van bestaand academisch onderzoek, goede praktijkvoorbeelden, beleidsmaatregelen van overheden op verschillende niveaus en input van het middenveld, werd een plan opgesteld ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van homofobe en transfobe agressie vanwege de werkelijke of gepercipieerde seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie van een persoon in alle aspecten en alle fasen van diens leven.

Verschillende overheden hebben samengewerkt aan een reeks maatregelen om discriminaties op een structurele en gecoördineerde manier tegen te gaan.

Het Instituut vindt het belangrijk te sensibiliseren rond de rechten van transgender personen. Op die manier wil het bijdragen aan de tolerantie en discriminatie helpen uitbannen.

1 - 4 van 4 resultaten