Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 2 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 2 van 2 resultaten

In deze beleidsaanbeveling zet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uiteen op welke wijze de wetgever uitvoering kan geven aan het arrest nr. 2/2016 van 14 januari 2016 van het Grondwettelijk Hof.

Het Instituut beveelt aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

1 - 2 van 2 resultaten