Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 2 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 2 van 2 resultaten

Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek 'Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtonen mannen', in het bijzonder van de diepte-interviews, werden er enkele actiepistes geformuleerd.

De integratie van een genderdimensie in het collectieve opvangbeleid en de empowerment van vrouwen in de open en gesloten collectieve opvangcentra zijn noodzakelijk voor de realisatie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen en voor het bevorderen van gendergelijkheid.

1 - 2 van 2 resultaten