Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 5 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 5 van 5 resultaten

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bestaande onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke borstkankerpatiënten, waarbij aan vrouwelijke patiënten bepaalde medicatie wordt terugbetaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, terwijl diezelfde medicatie niet wordt terugbetaald aan mannelijke patiënten.

In 2016 deed het Instituut een aanbeveling waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd werd om te zorgen voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bestaande onderscheid tussen vrouwen en mannen wat betreft de terugbetalingsregeling inzake het vaccin ter voorkoming van chronische infectie met het humaan papillomavirus (hierna: ‘HPV’). 

Als orgaan dat verantwoordelijk is voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het Instituut meerdere meldingen ontvangen van vrouwen en mannen, die verschillende vormen van discriminatie in de sport aanklagen, onder meer in verband met de toegang tot sportactiviteiten of-evenementen, tot sportfaciliteiten en in verband met de beoefening van sportactiviteiten.

Om het fenomeen 'wraakporno' beter tegen te gaan werd een wetsvoorstel ingediend ter bestrijding ervan. Gelet op het genderaspect van dit fenomeen werd het Instituut gevraagd een advies op te stellen voor de Commissie Justitie.

1 - 5 van 5 resultaten