Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 42 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

41 - 42 van 42 resultaten

Het Instituut werd gecontacteerd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met de vraag tot een advies aangaande twee wetsvoorstellen, met name het wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, teneinde de duur van het thematisch verlof voor mantelzorgers te verlengen, en het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van het statuut van mantelzorger en de flexibele opname van het mantelzorgverlof.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 2017 kunnen transgender personen tegen een verlaagd tarief een wijziging van hun voornaam verkrijgen door eenvoudigweg een verzoek in te dienen, vergezeld van een verklaring op erewoord betreffende de overtuiging dat het in de geboorteakte vermelde

Pagina's

41 - 42 van 42 resultaten