Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen

Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek 'Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtonen mannen', in het bijzonder van de diepte-interviews, werden er enkele actiepistes geformuleerd. We staan echter eerst stil bij de negatieve connotatie van gearrangeerde en gedwongen huwelijken, waarbij het universele karakter van het huwelijksproces wordt onderlijnd. Om gedwongen huwelijken te voorkomen, lijken vooral sensibilisering en hulpverlening belangrijk te zijn. De media en de maatschappij kunnen daarin een rol vervullen. Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.