Vrouwen aan de top

Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming is geen onontgonnen beleidsdomein. Integendeel, in de voorbije jaren werden verschillende initiatieven genomen om de toegang voor vrouwen tot leidinggevende functies te verbeteren en iedere discriminatie op dit vlak weg te werken. Nochtans blijkt uit de resultaten van de studie 'Vrouwen aan de top' dat de doorstroming van vrouwen vaak nog te beperkt blijft. Met het oog op het versneld wegwerken van de ondervertegenwoordiging, formuleerde het Instituut enkele aanbevelingen.