Vrouwen en sport

Als orgaan dat verantwoordelijk is voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het Instituut meerdere meldingen ontvangen van vrouwen en mannen, die verschillende vormen van discriminatie in de sport aanklagen, onder meer in verband met de toegang tot sportactiviteiten of -evenementen, tot sportfaciliteiten en in verband met de beoefening van sportactiviteiten.

In het licht van die meldingen stelt het Instituut vast dat het voor sommige vrouwen nog steeds moeilijk is om te sporten of toegang te krijgen tot sport in omstandigheden die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen respecteren. Dat gaat van seksistisch gedrag in het kader van sportbeoefening, via diverse omstandigheden die ontradend werken om een bepaalde sport te beoefenen, tot uitsluiting van bepaalde sportevenementen, zoals wedstrijden, of van sportclubs.

De gelijkheid van mannen en vrouwen in de sport moet dan ook verder worden uitgebouwd op lange termijn met de steun van alle betrokken actoren en stakeholders, en dit niet alleen uit de sportwereld, maar ook uit het onderwijs, de gezondheidssector en de jeugdwerking.

Om het debat te voeden reikt het Instituut verschillende voorbeelden van goede praktijken aan die van concreet nut kunnen zijn voor beleidsmakers en professionals.

 

Downloaden

application/pdf Vrouwen en sport