Wijziging van de voornaam van transgender personen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 2017 kunnen transgender personen tegen een verlaagd tarief een wijziging van hun voornaam verkrijgen door eenvoudigweg een verzoek in te dienen, vergezeld van een verklaring op erewoord betreffende de overtuiging dat het in de geboorteakte vermelde geslacht niet overeenstemt met de innerlijk ervaren genderidentiteit.

Het Instituut ontving verschillende meldingen van transgender personen van wie de wijziging van de voornaam aan een verlaagd tarief werd geweigerd. Deze meldingen tonen aan dat de ambtenaren van de burgerlijke stand niet altijd goed op de hoogte zijn van de procedure.

Het Instituut beveelt de uitvaardiging van een ministeriële omzendbrief aan waarin de wetgeving wordt verduidelijkt. Daarnaast beveelt het ook aan om ambtenaren van de burgerlijke stand een opleiding te geven over het thema transgender.