Meldingsformulier (Privépersoon)

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van dit formulier, aarzel niet contact op te nemen met onze eerstelijnsdienst op het gratis nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu).

Persoonsgegevens
(Het Instituut wenst het gender te kennen van personen die informatie vragen of een klacht indienen bij zijn juridische dienst om over volledige statistieken te beschikken)
Beschrijving van de feiten

Meldingsformulier downloaden

U kan uw melding ook per post bezorgen via een Word-document. Laad hier