Colloquium over de 'Opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op lokaal niveau'

04 oktober 2019

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen brengt binnenkort een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit instrument heeft de vorm van een beknopte en schematische Meldcode en bevat een bijlage met meer informatie zoals de context van het probleem, het wettelijk kader, contactgegevens in geval van doorverwijzing van slachtoffers, maar ook een lijst van signalen van gedwongen huwelijken en te volgen adviezen.

De toolkit beoogt de verbetering van de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand, alsook de versterking van de samenwerking en het netwerk tussen sectoren (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau om de problematiek van gedwongen huwelijken aan te pakken.

In het verlengde van deze toolkit, plant het Instituut op 4 oktober, van 9.30 uur tot 16.30 uur in auditorium Storck, Ernest Blerotstraat 1 te Brussel (op wandelafstand van het station Brussel-Zuid) een gratis colloquium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken en de verbetering van de intersectorale samenwerking (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau.

Het doel van dit colloquium is om de toolkit te presenteren aan een breed publiek dat met dergelijke (potentiele of feitelijke) situaties wordt geconfronteerd en om de uitwisseling van praktijken en ervaringen tussen de verschillende sectoren te bevorderen. In het ochtendprogramma komen ook professionals uit Frankrijk en Nederland aan bod om hun expertise op dit gebied te delen.

Wij nodigen u uit om u in te schrijven via deze link: https://igvm-activiteiten.be/nl/event/31/1863. U vindt er ook het voorlopige programma..

Prioritaire doelgroepen: Ambtenaren van de burgerlijke stand – Referentiemagistraten (COL6/2017) – Referentieambtenaren van de politie (COL6/2017).