Onzichtbare kwetsbaarheid - Gevolgen voor de carrières van vrouwen en zorgcrisis

25 juni 2024

25 juni 2024, van 13.00 tot 21.30 uur
Residence Palace, Wetstraat, 155 - 1040 Brussel

We nodigen u graag uit voor een studiedag op 25 juni over de uitdagingen waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt en in de privésfeer worden geconfronteerd, waarbij we ons baseren op de care theorie en de kritische en politieke reikwijdte ervan.

“Al die mensen die werk verrichten dat van essentieel en vitaal belang is worden slecht betaald, er wordt weinig rekening met ze gehouden, hun noden worden genegeerd, hun kennis en deskundigheid wordt geringschat en ontkend. Dit onzichtbare leger van kinderoppassen, zorgverleners, schoonmaakpersoneel, mantelzorgers... met of zonder papieren, betaald of onbetaald, wordt verbannen naar de coulissen van een prestatiegerichte maatschappij die hen wil negeren. De meest succesvolle zijn dan ook degenen die niet zien hoe hun succes en de uitbreiding van hun mogelijkheden tot handelen afhangen van wie hen ten dienste staat.” (Laugier, 2010, p.114)

Zoals Sandra Laugier het formuleert, heeft de huidige maatschappij, die gericht is op de waarden van autonomie en prestatie, de neiging om elke periode van kwetsbaarheid, die toch inherent is aan het menselijk leven, te maskeren en te devalueren. Als gevolg daarvan worden degenen die instaan voor hulp- en zorgverlening, of dat nu in een private of professionele context is, met specifieke moeilijkheden geconfronteerd, omdat hun zorgwerk maar al te vaak wordt onderschat of zelfs onzichtbaar wordt gemaakt. En dit werk, dat van essentieel belang is voor de samenleving, wordt nog steeds grotendeels door vrouwen gedaan.

De studiemiddag zal de mechanismen onderzoeken die bijdragen tot het marginaliseren en devalueren van zorgpraktijken en van de mensen die zich daarvoor inzetten, en zal dieper ingaan op de problemen in verband met huishoudelijk werk, het combineren van werk en privéleven, en de zorgberoepen, die vaak door vrouwen worden uitgeoefend

Voor deze gelegenheid hebben we het genoegen onderzoekers, experten en deskundigen uit de praktijk te verwelkomen die hun gedachten en ervaringen zullen delen tijdens presentaties en twee rondetafelgesprekken, waarbij de nadruk wordt gelegd op de moeilijkheden en kwetsbaarheden waarmee bepaalde vrouwen in het bijzonder te maken hebben, zowel op de arbeidsmarkt als in de privésfeer.

Tot slot zullen de resultaten van een onderzoek naar het tekort aan verpleegkundigen en zorgassistenten worden gepresenteerd, waarin de achtergronden en bijzonderheden van deze crisis op een concrete manier geïllustreerd worden. Deze studie, uitgevoerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Christelijke Mutualiteit, belicht de werkomstandigheden en moeilijkheden van een sector die sterk vervrouwelijkt is, en onderzoekt de gevolgen van deze situatie voor vrouwen in de samenleving als geheel. Ook beleidsaanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek worden besproken.

Bent u geïnteresseerd in vraagstukken rond gender, werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid? Schrijf u dan in voor dit evenement op 25 juni.

Programma

13u00 Onthaal

13u30  Inleiding
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Liesbet Stevens
Mutualité Chrétienne – Elise Derroitte

13u45  Het onbetaalde werk van vrouwen en de gevolgen ervan – Valérie Lootvoet

14u10 Panel 1 – Care in de privésfeer
Steunpunt mantelzorg vzw – Naomi De Bruyne
Les Mères Veilleuses – Fatma Karali
Altéo – Emilie De Smet
Gezinsbond - Tanja Nuelant

14u45  Panel 2 – Care in de professionele sfeer
CNDA, équipe mobile Inuk- Joëlle Nizet
Fédération des Maisons Médicales – Fanny Dubois
Ligue des travailleuses domestiques - Eva Maria Jimenez Lamas

15u20  Pauze

15u40  Théories du care – Lorena Izaguirre Valdivieso  

16u00  Voorstelling van het onderzoek “Tekort aan verpleegkundigen en de crisis in de ‘zorgverlening'"
Voorstelling van het onderzoek - Thomas Lavergne et Hélène Janssens
Goede praktijken in het buitenland (Spanje, Nederland, Denemarken, Frankrijk) – Christine Grard
Aanbevelingen – Thomas Lavergne et Hélène Janssens 
Q&R

17u20  Slotwoord van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid – Marie-Colline Leroy

17u30  Drink

Praktische informatie

Er wordt simultaanvertaling Frans - Nederlands voorzien.

Ontvangst vanaf 13.00 uur. Einde van het programma om 17u30 gevolgd door een drink.

Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht.