Studiedag 10 jaar transgenderbeleid in België

04 december 2018

Deze studiedag vormt de gelegenheid om de balans op te maken van de sociale en juridische situatie van transgender personen in België in 2018 en blikt terug op het verleden en de toekomst. Tijdens deze studiedag zullen verschillende gezaghebbende sprekers uit het domein het thema bespreken.

Prof. dr. Joz Motmans van het UZ Gent stelt de resultaten van het nieuwe onderzoeksrapport ‘Leven als transgender persoon in België, tien jaar later’ voor, over de ervaringen van transgender personen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden. Het rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek over de sociale en juridische situatie van transgender personen, uitgevoerd in opdracht van het Instituut.

Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir, mevrouw Zuhal Demir, licht er het federaal gelijkekansenbeleid toe ten aanzien van transgender personen.

Andere sprekers, waaronder vertegenwoordigers van de transgender beweging en de vrouwenbeweging, zullen in gesprek gaan over concrete situaties waarmee transgender personen dagelijks geconfronteerd worden.

Programma

8:45              Onthaal

9:00              Welkomstwoord
                     10 jaar transgenderbeleid op het Instituut
                      Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

9:15              Leven als transgender persoon in België, tien jaar later
                      Presentatie van de onderzoeksresultaten
                      prof. dr. Joz Motmans, verantwoordelijke Transgender Infopunt, UZ Gent

10:15           Transgender personen in het federaal gelijkekansenbeleid
                     Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden

10:30           Respect voor de grondrechten van transgenders in het licht van internationale en Europese normen
                     prof. dr. Isabelle Rorive, Université Libre de Bruxelles

11:00           Koffiepauze

11:15           Transgender personen en verzekeringen
                     meester Yves Thierry, advocaat Curia

11:45           Je rechten als transgender patiënt
                     (spreker te bevestigen)

12:15           Lunch

13:30           Alledaagse transfobie op het werk: discursieve strategieën van cisgender werknemers
                     Sara Aguirre, Doctoraal onderzoeker Université Libre de Bruxelles

14:00           Panel: Tegenstrijdige rechten? Welke toekomst voor transgender rechten?
                     Moderator: Aimée-Fidèle Mukunde, Minderhedenforum
                     Vertegenwoordigers van de transgender beweging en de vrouwenbeweging gaan met elkaar in gesprek over het belang van
                     geslacht, de strijd tegen transfobie en seksisme, non-binariteit en genderneutrale toiletten.

16:00           En nu de volgende 10 jaar, reflectie over de toekomst
                     Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

16:15           Einde studiedag

Praktisch

De studiedag gaat door op dinsdag 4 december 2018 in zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, aan het station Brussel-Zuid.

De studiedag wordt simultaan vertaald naar het Nederlands en het Frans. Een broodjeslunch wordt voorzien.

Inschrijven

De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 30 november via: http://igvm-activiteiten.be/NL/event/25/4322