Meldingsformulier

  • Een klacht indienen moet schriftelijk gebeuren, dit kan per mail of per post.
  • Beschrijf de situatie die u als discriminerend ervaart. Wees hierbij zo duidelijk en volledig mogelijk.
  • Stuur alle relevante informatie waarover u beschikt mee. Indien het bijvoorbeeld over een discriminatie op het werk gaat, stuur ons dan een kopie van uw arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, correspondentie, enz. Indien een andere instantie (vakbond, inspectie, politie) uw klacht al heeft genoteerd, geef dan het dossiernummer door en de gegevens van de contactpersoon.
  • Vergeet niet om uw eigen identiteitsgegevens te vermelden, de klacht te dateren en te ondertekenen. Het Instituut behandelt geen anonieme klachten.

Als voorbeeld kunt u het meldingsformulier downloaden.

Mocht u problemen ondervinden bij het opstellen van uw klacht of twijfels hebben over het al dan niet indienen van een klacht, dan kan u ons altijd contacteren op het groene nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu) voor meer informatie.

U stuurt de klacht naar het volgende adres:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
T.a.v. juridische dienst
Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
of via e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be