19 november: Internationale Mannendag

19 november 2012

In het kader van de Internationale Mannendag is het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op verschillende evenementen aan het woord gekomen om de discriminaties op grond van het geslacht waarvan ook mannen het slachtoffer zijn en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden om hun professioneel en privéleven beter te combineren aan de kaak te stellen. 

Ter gelegenheid van deze dag heeft het Instituut samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en op initiatief van de minister van Werk, Monica De Coninck, en de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe Courard, het colloquium ‘Mijn papa is op zijn werk: Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven’ georganiseerd om het vaderschap centraal te stellen bij de debatten tussen werkgevers, sociale partners en het maatschappelijke middenveld.

Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zegt: “Vrouwen kunnen hun privé- en professioneel leven niet beter verzoenen zolang de mannen niet ook geholpen worden bij deze combinatie. Het is dus belangrijk om een colloquium te houden over de kwestie vaderschap en werk, waarbij alle betrokken partners samengebracht worden, om iedereen ervan te overtuigen dat we allen gebaat zijn bij een meer egalitaire samenleving”.

Het Instituut nam ook deel aan het colloquium van deInternationale Mannendag (IMD) dat op 19 november in Leuven georganiseerd werd door de dienst diversiteit en gelijke kansen van de provincie Vlaams-Brabant. Het Instituut stelde er een aantal cijfers uit zijn publicaties voor om zo het parcours te schetsen “van een beleid voor de emancipatie van vrouwen naar een beleid voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen”.

Bovendien wilde het Instituut, om bepaalde taboes aan de kaak te stellen, in het kader van deze bijzondere dag de plaats van mannen in de discussies over gendergelijkheid in het licht stellen en eraan herinneren dat er ook bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de noden en verwachtingen van mannen. “Ook zij zijn immers het slachtoffer van discriminaties op grond van het geslacht en van geweld”, verklaart Michel Pasteel. “Hun betrokkenheid bij de problematiek en de reflectie over de gelijkheid van vrouwen en mannen is daarom van primordiaal belang als men wil dat deze gelijkheid ooit werkelijkheid wordt in de praktijk.”

Meer informatie over dit tweede colloquium is te vinden op  http://www.internationalemannendag.be

Lees  het persbericht  voor meer informatie.